Elif Nurbanu Or @avukatankara

Ankara Ceza Avukatı, Or Hukuk olarak ofisimiz, suçun işlendiği ilk andan başlayarak infaz aşamasına kadar müvekkillerimize müdafii sıfatıyla hukuki destek sağlamaktayız. Ofisimiz suç mağduru olan müvekkillerine ise suç nedeniyle zarar gördükleri andan failin cezasının kesinleşmesine kadar müşteki vekili olarak her türlü hukuki yardımda bulunmaktadır. https://or.av.tr/